OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adam Wołot

Imię ojca: Kazimierz

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Zamostie

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: greski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Zamostje

Powiat, rejon, ujezd, okręg: gresski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 19.09.1937

Wyrok: 09.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 68, art. 72 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Słuck

Rehabilitacja: 04.06.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 14256-s