OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Paweł Gawlik

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Buk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: poznańska

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce pracy - miejscowość: Smoleńsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 20.08.1937

Wyrok: 21.09.1937

Organ Sądzący: NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58 - 6, 10

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 25.09.1937

Rehabilitacja: 26.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Smoleńskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 21777-s