OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Garustowicz

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1906

Miejsce urodzenia: Radicy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Murmańsk

Zawód: technik

Areszt: 07.09.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-11 kk

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

Rehabilitacja: 26.02.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Północnego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Murmańskiego