OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Aleksander Garustowicz

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1906

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Murmańsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: leningradzka

Zawód: technik

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 07.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 19-58-9, 58-6 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938