OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bronisław Gasparowicz

Imię ojca: Bazyli

Rok urodzenia: 1909

Miejsce urodzenia: Boni

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Żyd (Polak)

Miejsce zamieszkania: Nadieżdinsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: swierdłowska

Zawód: cieśla

Areszt: 08.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Swierdłowskiego