OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adolf Grynkiewicz

Imię ojca: Ignacy

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Podberezie

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mohylewska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: orszański

Narodowość: Polak

Zawód: dyspozytor

Miejsce pracy - miejscowość: Smoleńsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 22.02.1938

Wyrok: 25.05.1938

Organ Sądzący: NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58 - 6, 10, 11

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 25.09.1938

Rehabilitacja: 26.05.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Smoleńskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 23380-s