OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Maciej Grycun

Imię ojca: Michał

Rok urodzenia: 1884

Miejsce urodzenia: Tellaki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: święciański

Narodowość: Polak

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: aa po mestu raboty

Zawód: zwrotniczy

Miejsce pracy - miejscowość: Czołowo

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b) 1932-1937

Areszt: 02.10.1937

Wyrok: 15.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-10 kk RFSRR

Śmierć: 21.11.1937

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Leningradzka księga pamięci: 1937-1938