OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Dębiewski

Imię ojca: Józef

Rok urodzenia: 1895

Miejsce urodzenia: Soły

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: wileńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oszmiański

Narodowość: Polak

Miejsce pracy - rejon: tiemkiński

Miejsce pracy - oblast: smoleńska

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: członek WKP(b)

Areszt: 22.06.1938

Wyrok: 02.10.1938

Organ Sądzący: trójka UNKWD Obwodu Smoleńskiego

Oskarżenie: art. 58 - 7, 10, 11

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 27.09.1958

Organ rehabilitujący: Smoleński Sąd Obwodowy

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 15196-s