OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ignacy Dubowski

Imię ojca: Piotr

Rok urodzenia: 1880

Miejsce urodzenia: Juchnowiszczenko

Powiat, rejon, ujezd, okręg: sokólski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Brodno

Powiat, rejon, ujezd, okręg: rossoński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Zawód: rymarz

Areszt: 28.08.1938

Wyrok: 02.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, 71 kk BSRR - członek kontrrewolucyjnej organizacji szpiegowskiej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 24.05.1961

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 10903-P