OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bronisław Jermołowicz

Imię ojca: Felicjan

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Dołgij Otstup

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Dołgij Ostup

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 27.05.1937

Wyrok: 13.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 64, 68 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 27.08.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 11199-s