OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Jan Zabłocki

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1885

Miejsce urodzenia: Bronnicy

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: moskiewska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kaszira

Wykształcenie: wyższe

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 26.10.1937

Wyrok: 19.11.1937

Organ Sądzący: trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

Oskarżenie: agitacja kontrrewolucyjna

Śmierć: 21.11.1937

miejscowość: Butowo

pochówek: moskiewska

Rehabilitacja: 00.08.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski