OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Adolf Zaborowski

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Zaborowszczyzna

Powiat, rejon, ujezd, okręg: połocki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Borowucha

Powiat, rejon, ujezd, okręg: połocki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: felczer weterynarii

Miejsce pracy - miejscowość: Borowucha

Areszt: 19.08.1938

Wyrok: 03.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 19.02.1959

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 7885-P