OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Stanisław Zawadzki

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Smogóry

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Ussuryjsk

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: tokarz

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 03.09.1937

Wyrok: 11.11.1937

Organ Sądzący: trójka przy NKWD

Oskarżenie: działalność szpiegowska

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 02.12.1937

miejscowość: Ussuryjsk

Rehabilitacja: 28.12.1989

Organ rehabilitujący: Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Baza danych o ofiarach represji Kraju Primorskiego, PU-13949