OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Bolesław Ignatiuk

Imię ojca: Laurenty

Rok urodzenia: 1889

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: grodzieńska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: białostocki

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Chabarowsk

Areszt: 06.10.1937

Wyrok: 28.08.1938

Organ Sądzący: NKWD ZSRR

Oskarżenie: element społecznie niebezpieczny

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1938

miejscowość: Chabarowsk

Rehabilitacja: 04.09.1957

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Dalekowschodniego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Kraju Chabarowskiego, P-90258