OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Antoni Kabywecki

Imię ojca: Paweł

Rok urodzenia: 1893

Miejsce urodzenia: Zalesica

Powiat, rejon, ujezd, okręg: piotrkowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Nowyje Usjata

Powiat, rejon, ujezd, okręg: smolewicki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: niepełne podstawowe

Zawód: kołchoźnik

Areszt: 23.01.1938

Wyrok: 21.09.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 25.09.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 28.04.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 30521-s