OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Konstanty Karwel

Imię ojca: Timofiej

Rok urodzenia: 1873

Miejsce urodzenia: Misnikowo

Kraj, republika ZSRR: Łotwa

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Dubrowo

Powiat, rejon, ujezd, okręg: oswiejski

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: analfabeta

Zawód: stolarz

Areszt: 13.08.1938

Wyrok: 31.10.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, art. 72 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

Wyrok: najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć: 21.11.1938

Rehabilitacja: 01.09.1989

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego