OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Ludwik Karski

Imię ojca: Leonard

Rok urodzenia: 1874

Miejsce urodzenia: Warszawa

Narodowość: Polak

Zawód: robotnik

Miejsce pracy - miejscowość: Smoleńsk

Przynaleznosc do partii i organizacji spolecznych: bezpartyjny

Areszt: 20.08.1937

Wyrok: 21.09.1937

Organ Sądzący: NKWD i Prokurator ZSRR

Oskarżenie: art. 58 - 6, 10

Wyrok: rozstrzelanie

Śmierć: 25.09.1937

Rehabilitacja: 31.05.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Smoleńskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego, 213116-s