OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Józef Kiwerowicz

Imię ojca: Jan

Rok urodzenia: 1895

Powiat, rejon, ujezd, okręg: grodzieński

Kraj, republika ZSRR: Polska

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Monczegorsk

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: murmańska

Zawód: maszynista

Areszt: 11.09.1937

Wyrok: 17.11.1937

Organ Sądzący: Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

Oskarżenie: art. 58-6-9 kk

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1937

Rehabilitacja: 12.05.1989

Organ rehabilitujący: Prokuratura Obwodu Murmańskiego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Księga pamięci Obwodu Murmańskiego