OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Kazimierz Kłuskowski

Imię ojca: Włodzimierz

Rok urodzenia: 1910

Miejsce urodzenia: Dubnia

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: łohojski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Kurgany

Powiat, rejon, ujezd, okręg: miński

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: mińska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: kowal

Areszt: 00.00.1938

Wyrok: 21.09.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68 kk BSRR - przynależność do agentury polskich organów wywiadowczych

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 25.09.1938

miejscowość: Mińsk

Rehabilitacja: 30.12.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", KGB RB, 13643-s