OFIARY ANTYPOLSKIEGO TERRORU
W ZWIĄZKU SOWIECKIM 1934-1938

Edward Baranowski

Imię ojca: Justyn

Rok urodzenia: 1894

Miejsce urodzenia: Rusiłki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bieszenkowski

Narodowość: Polak

Miejsce zamieszkania: Gurkowszczina

Powiat, rejon, ujezd, okręg: bieszenkowicki

Obwód/obłast, gubernia, województwo, region: witebska

Wykształcenie: podstawowe

Zawód: przewodniczący

Areszt: 23.07.1938

Wyrok: 02.11.1938

Organ Sądzący: trójka

Oskarżenie: art. 68, 71, art. 72 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

Wyrok: najwyższy wymiar kary

Śmierć: 21.11.1939

Rehabilitacja: 29.04.1958

Organ rehabilitujący: Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródło: Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR", Białoruski "Memoriał", UKGB Obwodu Witebskiego, 7195-P