Powrót do listy

Franciszek Kozłowski


Kozłowski

Franciszek

Adam

00.00.1888

Rytwiany

sandomierski

radomska

Polska

Kaczug

irkucka

Polak

bezpartyjny

Areszt

13.10.1937

Wyrok

14.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

25.11.1937

Irkuck

Rehabilitacja

04.04.1958

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\7171