Powrót do listy

Bronisław Kołbzan


Kołbzan

Bronisław

Władysław

00.00.1890

Dokurniszki

wileńska

Polak

kierownik kreślarni

Jarcewo

bezpartyjny

Areszt

22.10.1937

Wyrok

17.11.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-10, 11

rozstrzelanie

Śmierć

25.11.1937

Rehabilitacja

29.08.1988

Sąd Najwyższy RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\21317-s