Powrót do listy

Józef Barkowski


Barkowski

Józef

Feliks

00.00.1904

Iwaszczicha

tołoczyński

witebska

Iwaszczicha

tołoczyński

witebska

Polak

drwal

Tołoczyńskie gospodarstwo leśne

Tołoczino

Areszt

19.09.1937

Wyrok

04.10.1937

trójka

art. 72 kk BSRR - agitacja antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1937

Rehabilitacja

22.11.1958

Prokuratura Obwodu Witebskiego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\3799-P