Powrót do listy

Józef Barkowski


Barkowski

Józef

Feliks

00.00.1904

Iwaszczicha

tołoczyński

witebska

Iwaszczicha

tołoczyński

witebska

Polak

drwal

Tołoczyńskie gospodarstwo leśne

Tołoczino

Areszt

19.09.1937

Wyrok

04.10.1937

trójka

antysowiecka agitacja, art. 72 kk BSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1937

Rehabilitacja

22.11.1958

prezydium Witebskiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\3799-P