Powrót do listy

Ignacy Koreniewski


Koreniewski

Ignacy

Antoni

00.00.1872

Nowosady

czasznicki

Nowosady

czasznicki

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

19.11.1937

Wyrok

09.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 71 kk BSRR - członek organizacji kontrrewolucyjnej

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.01.1938

Rehabilitacja

26.03.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6249-P