Powrót do listy

Antoni Korniłowicz


Korniłowicz

Antoni

Bernard

00.00.1904

Tingiza

kysztowski

nowosybirska

Inabinka

tarski

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

10.12.1937

Wyrok

15.01.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja szpiegowsko-dywersyjna (art. 58-2-7-9-10-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

20.02.1938

Rehabilitacja

14.02.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego