Powrót do listy

Marek Korniszczuk


Korniszczuk

Marek

Józef

00.00.1911

Polska

Rybkinskij

bołotniński

nowosybirska

Polak

podstawowe

stajenny

Areszt

10.12.1937

Wyrok

22.04.1938

Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

członek kontrewolucyjnej dywersyjnej organizacji powstańczej (art. 58-6-10-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

23.05.1938

Rehabilitacja

30.05.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego