Powrót do listy

Józef Korczmarczyk


Korczmarczyk

Józef

Franciszek

00.00.1894

Warszawa

Polak

dyżurny

Psków

członek WKP(b) 1931-1937

Areszt

11.12.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. art. 58-7-9-10 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938