Powrót do listy

Józef Kostewicz


Kostewicz

Józef

Feliks

00.00.1885

Bubin

wilejski

wileńska

Tułun

irkucka

Polak

kierownik szkoły kolejowej

bezpartyjny

Areszt

19.12.1937

Wyrok

03.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

21.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

18.03.1958

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\6914