Powrót do listy

Michał Kosto


Kosto

Michał

Antoni

00.00.1898

Griszkowo

wileńska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

ładowacz

Witebsk

Areszt

16.11.1937

Wyrok

20.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 69, 71, art. 72, 76U - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

07.12.1937

Witebsk

Rehabilitacja

25.02.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\4062-P