Powrót do listy

Józef Kotwicki


Kotwicki

Józef

Ludwik

00.00.1889

Szwedskaja Buda

żytomierski

kijowska

Kitoj

usolski

irkucka

Polak

podstawowe

robotnik

Kitojsk

bezpartyjny

Areszt

01.03.1938

Wyrok

07.03.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-1 "a", 58-2, 58-7, 58-9, 58-11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

15.03.1938

Irkuck

Rehabilitacja

03.12.1958

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\7749