Powrót do listy

Franciszek Kotwicz


Kotwicz

Franciszek

Ignacy

00.00.1883

Starinki

rossoński

witebska

Starinki

rossoński

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

07.10.1937

Wyrok

29.10.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - kontakty z polskimi organami wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.11.1937

Połock

Rehabilitacja

09.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego