Powrót do listy

Ksenofont Kociełowski


Kociełowski

Ksenofont

Laurenty

00.00.1905

Mołczanowo

Mołczanowo

tomska

Polak

podstawowe

przewodniczący

bezpartyjny

Areszt

28.03.1938

Wyrok

29.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

23.05.1938

Rehabilitacja

00.06.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego