Powrót do listy

Hilary Kotowicz


Kotowicz

Hilary

Maciej

00.00.1888

Oziercy

witebski

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

ślusarz

Areszt

17.10.1937

Wyrok

13.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

62, 68, 71, 76 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

06.12.1937

Witebsk

Rehabilitacja

01.10.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6950-P