Powrót do listy

Tomasz Kotowicz


Kotowicz

Tomasz

Jan

00.00.1913

Zezjulino

suraski

witebska

Białoruś

Kieros

gajnski

permska

Polak

Areszt

16.12.1937

Wyrok

15.01.1938

szkodnictwo, kontrrewolucyjna organizacja powstańcza

najwyższy wymiar kary

Śmierć

21.02.1938

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Permskiego