Powrót do listy

Jan Bartaszewicz


Bartaszewicz

Jan

Adolf

00.00.1905

Szuszerowka

starodoroski

mińska

Szuszerowka

starodoroski

mińska

Polak

podstawowe

robotnik

cegielnia

Areszt

18.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

18.08.1958

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\12309-s