Powrót do listy

Ambroży Kociubski


Kociubski

Ambroży

Filip

00.00.1884

Samczińce

kamieniecko-podolska

Francewskij

asinowski

tomska

Polak

podstawowe

brygadzista

bezpartyjny

Areszt

19.02.1938

Wyrok

25.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

02.06.1938

Rehabilitacja

00.10.1961

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego