Powrót do listy

Stanisław Koczerowski


Koczerowski

Stanisław

Paweł

00.00.1908

Tunczi

teofipolski

winnicka

Czeremchowo

irkucka

Polak

mechanik

bezpartyjny

Areszt

27.09.1937

Wyrok

03.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-1 "a" kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

21.02.1938

Irkuck

Rehabilitacja

27.03.1959

Trybunał Wojskowy Zabajkalskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\10117