Powrót do listy

Mamert Koszko


Koszko

Mamert

Norbert

00.00.1877

Dwińsk

Łotwa

Kubliczi

uszacki

witebska

Polak

analfabeta

chłop

Areszt

16.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 76 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

21.08.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego