Powrót do listy

Bazyli Kraszewski


Kraszewski

Bazyli

Jan

00.00.1890

Lenowo

Kortikowo

dubrowieński

witebska

Polak

podstawowe

chłop

Areszt

00.12.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

02.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego