Powrót do listy

Feliks Krenc


Krenc

Feliks

Józef

00.00.1897

Szełomki

kański

jenisiejska

Kańsk

Polak

piśmienny

technik

Areszt

20.11.1937

Wyrok

02.02.1938

Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

agitacja antysowiecka, szkodnictwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Kańsk

Rehabilitacja

28.10.1957

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnojarskiego\P-8151