Powrót do listy

Jan Krenc


Krenc

Jan

Józef

00.00.1884

Makarowo

kański

Krasnojarski Kraj

Szełonki

kański

Kraj Krasnojarski

Polak

niższe

ślusarz

wołokałamski

członek WKP(b) od 1920 do 1935 (wykluczonyjako białogwardzista)

Areszt

11.09.1937

Wyrok

22.09.1937

trójka przy UNKWD Obwodu Moskiewskiego

agitacja antysowiecka, służba w kontrwywiadzie u Kołczaka, szkodnictwo

Śmierć

23.09.1937

Butowo

Rehabilitacja

00.11.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski