Powrót do listy

Józef Kriwopuszczenko


Kriwopuszczenko

Józef

Teodor

00.00.1888

Łukaszenki

uszacki

Białoruś

Łukaszenki

uszacki

witebska

Polak

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

15.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.02.1938

Witebsk

Rehabilitacja

29.04.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\7951-p