Powrót do listy

Ludwik Kryc


Kryc

Ludwik

Benedykt

00.00.1882

Minewica

pińczowski

kielecka

Polska

Tomsk

Polak

podstawowe

krawiec

bezpartyjny

Areszt

23.08.1937

Wyrok

04.10.1937

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

21.10.1937

Rehabilitacja

00.10.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego