Powrót do listy

Wincenty Krupica


Krupica

Wincenty

Lucjan

00.00.1893

Arezki

lidzki

wileńska

Moskwa

Polak

niższe

motorniczy tramwaju

bezpartyjny

Areszt

16.01.1938

Wyrok

15.02.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

agitacja kontrrewolucyjna

Śmierć

28.02.1938

Butowo

Rehabilitacja

00.05.1956

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - poligon Butowski