Powrót do listy

Adolf Adamowicz


Adamowicz

Adolf

Franciszek

00.00.1911

Osinowka

kożewnikowski

tomska

Osinowka

kożewnikowski

tomska

Polak

podstawowe

kowal

kołchoz "Majak socjalizma"

bezpartyjny

Areszt

11.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

00.09.1961

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego