Powrót do listy

Jadwiga Kulewicz


Kulewicz

Jadwiga

Stanisław

00.00.1871

Druja

Czaszniki

czasznicki

witebska

Polka

analfabetka

gospodyni domowa

Areszt

20.11.1937

Wyrok

11.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskich organów wywiadowczych

najwyższy wymiar kary

Śmierć

16.12.1937

Orsza

Rehabilitacja

12.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego