Powrót do listy

Adam Kuleszow


Kuleszow

Adam

Wincenty

00.00.1875

B. Oswiszcze

sienneński

B. Oswiszcze

sienneński

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

24.08.1937

Wyrok

15.09.1937

trójka

art. 72, 76 kk BSRR - członek ugrupowania kontrrewolucyjnego

najwyższy wymiar kary

Śmierć

01.10.1937

Orsza

Rehabilitacja

08.10.1960

Witebski Sąd Obwodowy

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\10629-P