Powrót do listy

Bartłomiej Kulinicz


Kulinicz

Bartłomiej

Konstanty

00.00.1896

grodzieńska

Rybkinskij

bołotniński

nowosybirska

Polak

podstawowe

kowal

Areszt

10.02.1938

Wyrok

22.04.1938

Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjnaj grupa powstańcza (art. 58-6-9-10-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

23.05.1938

Rehabilitacja

30.05.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego