Powrót do listy

Bazyli Kulinicz


Kulinicz

Bazyli

Konstanty

00.00.1905

Koriczin

grodzieńska

Polska

Rybkinskij

bołotniński

nowosybirska

Polak

podstawowe

brygadzista

Areszt

13.02.1938

Wyrok

22.04.1938

NKWD ZSRR

kontrrewolucyjna szpiegowsko-dywersyjna grupa powstańcza (art. 58-6-9-10 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

23.05.1938

Rehabilitacja

30.05.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego